HOSTALS 28

Reforma d'un edifici d'oficines i canvi d'us a vivenda unifamiliar.