FIGUERAL

Reforma d'una vivenda unifamiliar entre mitgeres, situada al casc antic d'Artà.