CASA MONTSE I SERGI

Reforma d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres a Palma de Mallorca.